tis. apr 23rd, 2024

Lagen om elektroniska anslagstavlor

Upplysta anslagstavlor

Anslagstavlor var en del av livet innan internet blev en självklar del av vardagen. Det var alltså tavlor på vilka meddelanden som rörde till exempel föräldrarna i en klass, lärarna i lärarrummet, medlemmarna i en förening eller de anställda på ett företag skrevs upp. Allt viktigt på ett och samma ställe. Nog förekommer det att anslagstavlor sätts upp även idag men det är desto vanligare med den digitala varianten. Om en hemsida besöks frekvent av dem som berörs av innehållet är det perfekt att ha en digital anslagstavla med viktig information. Många hemsidor har också karaktären av en anslagstavla helt och hållet. Det är meddelandefunktionen som är det viktiga och anledningen till att besökare går in på sidan då och då.

Faktum är att det är så vanligt med digitala anslagstavlor att det nu finns en särskild lag som reglerar hur elektroniska anslagstavlor får användas. Det får nämligen inte gå till hursomhelst! Den här cookielagen heter kort och gott: Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det kan vara en av de mest snäva och specialiserade lagarna vi har i Sverige, men den är faktiskt ganska viktig.

Huvuddragen i lagen

Lagen om ansvar för digitala anslagstavlor har faktiskt funnits sedan 1998. Sedan dess har det hänt otroligt mycket inom området digital kommunikation. Många lagar som är lika gamla och som rör datasäkerhet har för länge sedan blivit utdaterade och ersatts av andra. Men lagen om ansvar för digitala anslagstavlor har faktiskt behållit sin aktualitet även om innehållet i den har ändrats för att bättre motsvara samtiden. Att lagtexter förändras är helt normalt.

Lagen om ansvar för digitala anslagstavlor kallas även BBS lagen (BBS är en förkortning för Bulletin Board System). Den handlar inte bara om digitala anslagstavlor utom alla digitala tjänster som förmedlar meddelanden. Först och främst reglerar lagen vem som har rätt att använda meddelandetjänster samt vad som får meddelas. 

Egentligen handlar det mycket om självklarheter. Digitala anslagstavlor och andra meddelandetjänster får inte användas till att främja olagliga skildringar av våld eller pornografi, olaga hot, hets mot folkgrupp eller användas till att försöka förmå andra att begå brott. Innehållet på en digital anslagstavla får inte heller bryta mot upphovsrätten. Ett meddelande kan ha formen av text, en bild, en ljudfil, rörlig bild eller en kombination av flera av dessa format.

Upplysta anslagstavlor

Vem ansvarar för innehållet på en elektronisk anslagstavla?

Det är personen eller företaget som tillhandahåller meddelandetjänsten som är ansvarig för att dess innehåll följer lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det är alltså inte så att internetoperatören eller webbhotellet där sidan som har meddelandetjänsten ligger som är ansvarig. Att en server är placerad i en annan jurisdiktion än Sverige innebär inte att den som tillhandahåller en tjänst på den servern går fri från ansvar om innehållet är olagligt. Den som upptäcker att brottsligt material sprids digitalt ska alltså veta vems skyldighet det är att ingripa. Observera att det inte bara är den som administrerar en digital anslagstavla som kan hållas skyldig om materialet är olagligt. Även den person som publicerar materialet kan dömas för det. Men då enligt brottsbalken och inte enligt lagen om elektroniska anslagstavlor.

Administratörens uppgift

Den som administrerar eller tillhandahåller en elektronisk meddelandetjänst måste informera alla som ansluter sig till tjänsten vem som ansvarar för den. Alla ska ha information om vilka som får tillgång till meddelanden.

Administratören är också ansvarig för att ha uppsikt över tjänsten så att meddelanden med ett innehåll som strider mot lagen kan tas bort så fort som möjligt. Administratören ska vara aktiv i en utsträckning som ”skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten”.

Undantagen som bekräftar lagen

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor är inte i kraft om det handlar om meddelanden som publiceras internt inom en myndighet eller på ett företag. Den gäller heller inte om tjänsten hör till en databas som är skyddad genom yttrandefrihetsgrundlagen och som har en ansvarig utgivare som granskar meddelanden innan de postas. Lagen ska heller inte tillämpas på meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en viss krets av mottagare. Däremot kan lagen, enligt prejudicerande domar, tillämpas på kommentarsfält i en blogg och på diskussioner i ett chattforum.

Sammanfattning

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor syftar framförallt till att klargöra vem som är ansvarig för innehållet i digitala meddelandetjänster. Innehåll som är olagligt i andra medier är olagligt även på en digital anslagstavla men där kan det vara svårt att veta vem som ska ta bort material som strider mot svensk lag eller vem som ska hållas ansvarig om sådant material förekommer. Lagen slår fast att det är den som tillhandahåller tjänsten som är juridiskt ansvarig. Har du en hemsida med möjlighet att kommentera blogginlägg är du, enligt lagen om elektroniska anslagstavlor, juridiskt ansvarig om någon postar olagligt innehåll.