lör. maj 25th, 2024

Om oss

Det digitala landskapet är i ständig förändring. Det handlar inte bara om parterna som agerar på webben utan även om de utomstående krafterna som påverkar vad man får och inte får göra på internet.

De senaste åren har frågan om dataskydd aktualiserats och framförallt digitaliserats. Sedan GDPR:s inträde har alla som använder cookies en direkt skyldighet att informera sina besökare om detta förfarande. Dessvärre är det alltför få som gör det, vilket strider mot gällande rätt.

Vi vill skapa ett så gott, hållbart och framförallt regelrätt klimat på webben som möjligt. Webcookie.se har som syfte att göra just detta!